ออกใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีหลายฉบับ และใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรก ไม่มีคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” จะนำมาใช้เป็นใบกำกับภาษีซื้อได้หรือไม่

รายละเอียด
ออกใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีหลายฉบับ และใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรก ไม่มีคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” จะนำมาใช้เป็นใบกำกับภาษีซื้อได้หรือไม่
โดย : รุ่งทิพย์ อีเมลล์ : tip_rungtip@hotmail.com เมื่อ : 26 มีนาคม 2553   [Edit] [Delete] [Home]

ความคิดเห็นที่ 1
ถือว่าใบกำกับภาษีมีรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39) ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าจึงไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(6) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
โดย : npa-account อีเมลล์ : npa-account@hotmail.com เมื่อ : 26 มีนาคม 2553 [Edit] [Delete] [Home]

ออกใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีหลายฉบับ และใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรก ไม่มีคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” จะนำมาใช้เป็นใบกำกับภาษีซื้อได้หรือไม่
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมลล์
รหัสผ่าน