เงินทดรองจ่าย เงินจ่ายล่วงหน้า หรือค่าใช้จ่ายๆ ล่วงหน้าคืออะไร

รายละเอียด
เงินทดรองจ่าย เงินจ่ายล่วงหน้า หรือค่าใช้จ่ายๆ ล่วงหน้าคืออะไร มันเป็นบัญชีตัวเดียวกันหรือเปล่า
โดย : ปู อีเมลล์ : nipa2520@hotmail.com เมื่อ : 24 มีนาคม 2553   [Edit] [Delete] [Home]

ความคิดเห็นที่ 1
เงินทดรองจ่าย หมายถึง เงินสดที่เบิกไปใช้สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวกับกิจการงานของบริษัทในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณีพิเศษ เป็นราย ๆ ไป ซึ่งจะต้องชำระเงินทันทีเมื่อเกิดรายการขึ้น จนไม่สามารถทำการเบิกจ่ายตามระเบียบวิธีปกติของบริษัทได้ เงินจ่ายล่วงหน้าหรือค่าใช้จ่ายๆ ล่วงหน้า หมายถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายเงินแล้วทั้งจำนวน แต่ได้ใช้ประโยชน์ไปเพียงบางส่วน ดังนั้นจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนี้เท่าที่ใช้ประโยชน์แล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือถือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดเวลาถัดไป เช่นการจ่ายค่าประกันภัย เป็นต้น
โดย : npa-account อีเมลล์ : npa-account@hotmail.com เมื่อ : 24 มีนาคม 2553 [Edit] [Delete] [Home]

เงินทดรองจ่าย เงินจ่ายล่วงหน้า หรือค่าใช้จ่ายๆ ล่วงหน้าคืออะไร
ร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมลล์
รหัสผ่าน