เอ็นพีเอการบัญชี

จะพิจารณาจิตได้ มันต้องผ่านเวทนาก่อน


จะพิจารณาจิตได้ มันต้องผ่านเวทนาก่อน

จะพิจารณาจิตได้ มันต้องผ่านเวทนาก่อน

ก่อนที่จะพิจารณาจิตได้ มันต้องผ่านเวทนาผ่านร่างกายก่อน ถ้ายังไม่ผ่านร่างกาย ไม่ผ่านเวทนา มารู้ตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับยังไม่ได้ผ่านปริญญาโท จะไปเรียนปริญญาเอกนี้ มันก็เสียเวลาพูดไปเปล่าๆ ฉะนั้นตอนนี้มาฝึกให้มันผ่านร่างกายกับเวทนาให้ได้ก่อน ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยเวทนาให้ได้ก่อน ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายได้ก่อน แล้วถึงค่อยไปพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอีกทีหนึ่ง.

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

 

รับทำบัญชี ราคาถูก - เอ็นพีเอการบัญชี