เอ็นพีเอการบัญชี

การวางฐานจิตระหว่างคิ้วระหว่างตา


การวางฐานจิตระหว่างคิ้วระหว่างตา

การวางฐานจิต ระหว่างคิ้วและระหว่างตา

#ทิพยสูญ คือ ระหว่างคิ้ว เป็นที่ประหารโทษทั้งปวง และเป็นตบะเดชะด้วย เมื่อตั้งจิตทำความรู้สึกที่ทิพยสูญแล้ว ปล่อยออกไปภายนอกจะทำให้เกิด "สูญตาสมาธิ"

#มหาสูญ ระหว่างตาเป็นที่เกิดปัญญา เห็นโทษทั้งปวง เมื่อตั้งจิตทำความรู้สึกอยู่ที่มหาสูญแล้วมองกายภายใน จะทำให้เกิด "ญาณ" เห็นความเกิดดับภายใน เมื่อทำความรู้สึกลึกเข้าไปในทรวงอกใต้ลิ้นปี่จะทำให้จิตรวมตัวเกิดเป็น พลังงานความร้อนอบอุ่น และเห็นการเกิดดับ การทำงานของหัวใจ ถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตทำความรู้สึกที่มหาสูญ และทรวงอกพร้อมกันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นการเกิดดับของจิต ทำให้จิตรวมตัวเกิดพลังงานทำให้จิตใจแจ่มใส เกิดปัญญาทำลายอวิชชาได้

 

รับทำบัญชี ราคาถูก - เอ็นพีเอการบัญชี