เอ็นพีเอการบัญชี

0632319362 ช่างรับเหมาก่อสร้างชื่อไพบูลย์ทิ้งงาน


0632319362 ช่างรับเหมาก่อสร้างชื่อไพบูลย์ทิ้งงาน

0632319362 ช่างรับเหมาก่อสร้างชื่อไพบูลย์ พูนสวัสดิ์ ทิ้งงาน ลบไลน์ปิดมือถือโทรไปไม่รับสาย ขาดความรับผิดชอบ ก่อนว่าจ้างตรวจเช็คดีๆนะครับ