เอ็นพีเอการบัญชี

ฝึกงาน 1 เดือน เพิ่มความชำนาญในการทำบัญชี


ฝึกงาน 1 เดือน เพิ่มความชำนาญในการทำบัญชี

          สำหรับสมาชิกบัญชีแฟรไชส์เท่านั้น เปิดให้ฝึกงาน 1 เดือน เพื่อฝึกความชำนาญในการทำบัญชี ผู้สนใจกรอกใบสมัครได้เลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มาบ้างไม่มาบ้าง ติดธุระที่นี่บ้างติดธุระที่นู้นบ้าง ไม่ต้องมาสมัครนะครับ