เอ็นพีเอการบัญชี

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง SMEs ฟรี


กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง SMEs ฟรี

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง SMEs ฟรี
โดยจะจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม 2559 (วันละ 4 รอบ :  รวม 16 รอบ :  รอบละ 500 ที่นั่ง)  
 รายละเอียดรอบเวลา   ดังนี้
- รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 10.30 น.
- รอบที่ 2 เวลา 10.40 - 12.40 น.
- รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- รอบที่ 4 เวลา 15.10 - 17.10 น.
(การสัมมนาใน วันที่ 19 - 22 มกราคม 2559 ใช้รอบเวลาเดียวกันทั้งหมด)
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้นที่ 2 อาคารกรมสรรพากร