เอ็นพีเอการบัญชี

งบบริษัทที่ไม่แจ้งรายชื่อผู้สอบก่อน 120 วัน


งบบริษัทที่ไม่แจ้งรายชื่อผู้สอบก่อน 120 วัน

     ส่งงบล่าช้าแต่จะให้ลงวันที่ย้อนหลัง เพื่อไม่ให้เกิน 120 วัน สามารถทำได้หากแจ้งรายชื่อก่อน 120 วัน กรณีไม่แจ้งรายชื่อผู้สอบก่อน 120 วัน ผู้สอบไม่เซ็นต์งบย้อนหลังให้นะครับ ดังนั้นสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์และลูกค้าทุกท่านโปรดทราบตามนี้ด้วย