เอ็นพีเอการบัญชี

ท่านสัจจะยามิน


ท่านสัจจะยามิน

#ตำนานขององค์เจ้าสัจจะยามินนั้น  กล่าวไว้ว่าเมื่อท่านถือกำเนิดมานั้นมีสิ่งพิเศษติดตัวท่านมา 3 ประการคือ

1  #มีลายสวัสดิกะอยู่ที่ฝ่ามือของท่าน  อันเป็นลายลักษณ์ของพระธรรมจักรแห่งบรมศาสดา  ผู้มีลายนี้ติดตัวแต่กำเนิดถือว่าบำเพ็ญบารมีในพระโพธิญาณมานับชาติไม่ถ้วน

2  #มียาทิพย์อยู่ในมือของท่านเมื่อท่านถือกำเนิดมาแล้ว  เทพยดานำเอายาวิเศษมาใส่ไว้ในฝ่ามือของท่าน

3  #เมื่อท่านไปไหนมาไหนจะบังเกิดฉัตรกั้นแดดกั้นลมบังให้ท่าน  เป็นฉัตรทิพย์ประจำองค์ท่าน  

#มีเรื่องเล่าอีกว่าเจ้าสัจจะยามินนั้นเป็นผู้รักความสันโดษความสงบ  แต่ในเมื่อท่านมีบุญญาธิการไปไหนมาไหนเกิดฉัตรวิเศษกางกั้นท่านเป็นอัศจรรย์  เวลาไปไหนมาไหนก็จะมีชาวบ้านมาแห่ห้อมล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อมาชมบารมี  ใครๆ ก็อยากเห็นผู้มีบุญ  ที่สำคัญคืออยากเห็นฉัตรทิพย์ของท่านสัจจะยามินก็เลยแห่กันมา  ท่านเจ้าสัจจะยามินเมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเมื่อเหตุเป็นเช่นนี้ชีวิตก็ยากจะหาความสงบได้  ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจหักฉัตรทิพย์ของท่าน 

#บางตำนานเล่าว่าท่านไปรบกับผู้วิเศษอีกท่านนึง  ชักเอาฉัตรทิพย์มาแทนดาบตีกันจนฉัตรทิพย์หัก  ตำนานเรื่องฉัตรทิพย์หักนี้ต่อมาบรมครูที่รับวิชาจากเจ้าสัจจะยามินรุ่นต่อมาได้นำเอาฉัตรทิพย์จากเศษที่หัก  นำมาฝนเพื่อเป็นส่วนผสมสำคัญในการสักยาแดง  และเหตุนี้เองจึงทำให้วิชาสายสักยาแดงมีความเข้มขลังยิ่งนัก 

#วิชาสายยาแดงจึงเป็นวิชาที่มีเอกลักษณ์มีตำนาน  การสักยาแดงในสายวิชานั้นมีทั้งที่มาจากตำนานฉัตรทิพย์ของเจ้าสัจจะยามิน  เซยากีหรือปรอทวิเศษจากสายวิชาของพู่พู่อ่อง  และว่านยาต่างๆแล้วแต่ว่าศิษย์ผู้นั้นจะมีวาสนาบารมีมาขนาดไหนก็จะได้ตัวยามหาคุณอันวิเศษพิสดารมาเป็นส่วนหนึ่งของสูตรยาสัก

#อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะสูตรยาสักแบบครูท่านไหนก็ถือว่าล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทั้งสิ้น  สำคัญคือใจของผู้รับนั้นต้องมีจิตบริสุทธิ์มีความเคารพศรัทธาอย่างแท้จริง  ถือศีลได้บริสุทธิ์ประกอบด้วยจิตมีเมตตาต่อสรรพสัตว์คิดช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ  ถ้ามีจริยาดังเช่นว่ามานี้เมื่อรับสักสายยาแดงแล้วก็จะเป็นสิริมงคล  เป็นความศักดิ์สิทธิ์ต่อบุคคลผู้นั้น