เอ็นพีเอการบัญชี

สถานที่กราบโพมินข่อง


สถานที่กราบโพมินข่อง

     สถานที่กราบพ่อปู่โพมินข่อง  ที่ครอบครัวปฏิมาประกรณ์และครอบครัวอารีมาสร้างถวายมีดังนี้
1.วัดวังลาว จ.เชียงราย
2.อาศรมแดนธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร จ.ลพบุรี
3.วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี
4.วัดประทุมคณาวาส จ.สมุทรสงคราม
5.สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใส จ.ราชบุรี

     ส่วนวัดใดที่ต้องการพ่อปู่โพมินข่องไปประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้   ทางเจ้าภาพอนุญาตให้ใช้แบบพิมพ์เนื้อทองเหลืองรมดำเม็ดมะขาม 30 นิ้ว  ในราคาต้นทุน องค์ละ 85,000  ติดต่อคุณนพดล 0865211044  หรือช่างไก่  0890063486