เอ็นพีเอการบัญชี

ไม่เคยสั่งซื้ออะไรระวังเมลแบบนี้


ไม่เคยสั่งซื้ออะไรระวังเมลแบบนี้

ลูกค้าที่รัก
เราได้ตรวจพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า Apple ID ของคุณได้รับมีปัญหากับบัญชีเรียกเก็บเงินของคุณ
เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่คุณให.้ Apple ID ของคุณได้รับการระงับและการแจ้งเตือน
ได้รับการส่งไปยังเจ้าของบัญชีเรียกเก็บเงิน. โปรดทํางานร่วมกับพวกเขาในการแก้ไขปัญหา .
เราจะลบ ID แอปเปิ้ลของคุณนอกจากเจ้าของเรียกเก็บเงินแก้ไข การละเมิดโดยการกรอกข้อมูลออกมา บัญชีแบบฟอร์มการตรวจสอบ
ภายใน 24 ชั่วโมง.
รูปแบบนี้จะตรวจสอบตัวตนและความเป็นเจ้าของเครื่องมือการชําระเงิน . ความล้มเหลวที่จะให้เอกสารท่ีร้องขออาจส่งผลให้
ในบัญชีถูกปิดถาวร .
คลิก บัญชีแบบฟอร์มการตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหา .
อย่างซ่ือสัตย์ , Apple