เอ็นพีเอการบัญชี

คนฉลาดเปลี่ยนทรัพย์เป็นบุญ


คนฉลาดเปลี่ยนทรัพย์เป็นบุญ

      คนเราเมื่อตายแล้วบาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้  คนฉลาดควรเปลี่ยนทรัพย์เป็นบุญกุศล  ย่อมนำติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้าได้