เอ็นพีเอการบัญชี

เรื่องต้องห้าม


เรื่องต้องห้าม

     รักกันจริงห้ามเลย  จะเป็นใครก็ตามแต่ห้ามยืมครับ  เพราะเมื่อเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมากฏหมายเอาผิดกับผู้ครอบครองไม่ได้เอาผิดกับผู้ใช้
1.ห้ามยืมปืน
2.ห้ามยืมเงิน
3.ห้ามยืมรถ
4.ห้ามยืมบ้านทำธุรกิจ
5.ห้ามค้ำประกัน