เอ็นพีเอการบัญชี

สิ่งที่น่าเสียใจในชีวิต


สิ่งที่น่าเสียใจในชีวิต

     สิ่งที่น่าเสียใจในชีวิตของเรา
พบครูดี แล้วไม่เรียน
พบเพื่อนดีแล้วไม่คบ
มีโอกาสแต่ไม่คว้าไว้