เอ็นพีเอการบัญชี

สองพี่น้อง


สองพี่น้อง

     การที่คนเราได้พบหน้ารู้จักกันนั้นถือว่ามีบุญวาสนาซึ่งกัน (หรือที่เรามักจะพูดว่าได้สร้างบุญร่วมกันมา) จึงมีโอกาสมาพบเจอกันได้ จึงมีการเปรียบเปรยว่าคนเราแม้จะอยู่ห่างไกลกันแสนไกล การที่ได้มาพบเจอกันนั้นเป็นเพราะมีวาสนากัน ส่วนคนที่อยู่ตรงข้ามกัน ซึ่งใกล้กันนิดเดียว ถ้าไม่มีวาสนากันแล้ว ก็ไม่ได้พบเจอหรือทักทายกันเลย