เอ็นพีเอการบัญชี

สถานที่กราบพ่อปู่โพมินข่อง


สถานที่กราบพ่อปู่โพมินข่อง

       ปัจจุบันมีสถานที่กราบพ่อปู่โพมินข่อง  ที่ครอบครัวปฏิมาประกรณ์และครอบครัวอารีมาสร้างถวายมีดังนี้
1.วัดวังลาว จ.เชียงราย
2.อาศรมแดนธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร จ.ลพบุรี
3.วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี
4.วัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม
5.สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใส จ.ราชบุรี