เอ็นพีเอการบัญชี

ร่วมสร้างสมเด็จย่า


ร่วมสร้างสมเด็จย่า

     ร่วมสร้างสมเด็จย่าขนาดเท่าคน  เพื่อนำไปประดิษฐานอาศรมแดนธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร โดย อาจารย์บุญหนา ทวีจิตร  ศิษย์สายตรงหลวงปู่เทพโลกอุดร  ส่งสานส์ให้คุณนพดล  ปฏิมาประกรณ์  ดำเนินการสร้าง

     ร่วมทำบุญผ่าน ธ.กสิกรไทย 6492059704 ชื่อบัญชี นันทรัตน์ ปฏิมาประกรณ์  มือถือ/ไลน์  0818898156

      สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 1,000 บาทจะได้รับเหรียญหลวงปู่มั่นหลังหลวงตามหาบัวเป็นที่ระลึกครับ