เอ็นพีเอการบัญชี

การภาวนา


การภาวนา

     การภาวนาเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดลงทุนน้อยที่สุด  ง่ายที่สุดแต่การจะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากที่สุด  
     ส่วนการทำบุญด้วยวัตถุ  ส่วนมากมีผลน้อยต่อการพัฒนาจิตใจ  ทำได้แค่มีจิตใจที่ดี  แต่ยังไม่สามารถหลุดพ้น  อีกทั้งทำมากเท่าไร ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้หากขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ