เอ็นพีเอการบัญชี

ใจที่อ่อนน้อมจะรับและกระทำอะไรได้ดี


ใจที่อ่อนน้อมจะรับและกระทำอะไรได้ดี

          ใจที่อ่อนน้อมมันจะรับและกระทำอะไรได้ดี เพราะใจมันรักดีแล้ว ใจรักดีมันทำแต่สิ่งที่มีเหตุและผลด้วยคุณธรรม ใจมันก็เกิดเป็นกุศลจิต

#คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง

 

รับทำบัญชี ราคาถูก - เอ็นพีเอการบัญชี