เอ็นพีเอการบัญชี

อุบายสู้เวทนา


อุบายสู้เวทนา

อุบายสู้เวทนา

#ถาม : ผมนั่งสมาธิจนปวดขาและเอ็นขากระตุกและปวดมากจนทนไม่ได้เหมือนจะล้ม ถ้าเจอเวทนาอย่างนี้จะทำอย่างไรครับ

#พระอาจารย์ : ก็มี ๒ วิธีด้วยกัน วิธีง่ายก็คือให้บริกรรมพุทโธไป อย่าไปคิดถึงความเจ็บนั้น ให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรม จนลืมความเจ็บนั้นไปแล้ว ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไป แล้วจะสามารถอยู่กับความเจ็บนั้นได้ หรือไม่เช่นนั้นจิตก็อาจจะรวมเข้าสู่ความสงบ ปล่อยวางความเจ็บ ความเจ็บหายไปจากการรับรู้ได้ชั่วคราว อันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่าย

#ส่วนวิธีที่ยาก ที่ต้องทำ ถ้าทำได้จะดีกว่าวิธีที่แรกเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ก็คือการเจริญปัญญาพิจารณาความเจ็บให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้ หนีจากเขาไม่ได้ สิ่งที่จะทำได้คือต้องอยู่กับเขาให้ได้ ต้องไม่ไปกลัวเขา ต้องไม่อยากให้เขาหายไป เพราะความอยากให้เขาหายไปจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจ เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ถ้ามีความทุกข์ทรมานใจแล้วจะทนอยู่กับความเจ็บของร่างกายไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีความทุกข์ทรมานใจ ใจเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ ใจจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย แล้วต่อไปก็จะไม่ต้องหนีมัน เวลามันเจ็บก็อยู่กับมันได้ เพราะรู้จักวิธีอยู่กับเขาแล้ว

ตอนนี้เรายังไม่รู้จักวิธีอยู่กับเขา เวลาเจอเขาทีไรพยายามที่จะไล่เขาไป หรือพยายามที่จะหนีจากเขาไป พอเวลาหนีไม่ได้ ไล่เขาไม่ได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่ต้องทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้ารู้ว่าความจริงเราอยู่กับเขาได้ เราไม่ต้องไล่เขา แล้วเราก็ไล่เขาไม่ได้ด้วย เขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ เวลาฝนจะตกเราห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ แต่เราห้ามใจไม่ให้ไปวุ่นกับการตกของฝนได้ และให้มาห้ามใจของเรา อย่าไปวุ่นกับการเกิดขึ้นกับความเจ็บของร่างกาย ยอมรับความเจ็บ ไม่ต้องไปกลัวความเจ็บ ความเจ็บไม่เป็นโทษ สิ่งที่เป็นโทษก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความกลัวความเจ็บนั่นเอง ถ้าเราไม่กลัวความเจ็บแล้ว ใจของเราก็จะไม่มีโทษ ใจของเราก็จะสงบ จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบาย.

“คุณธรรมที่นักปฏิบัติต้องมี”
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

 

รับทำบัญชี ราคาถูก - เอ็นพีเอการบัญชี