เอ็นพีเอการบัญชี

โพมินข่อง วัดวังลาว จ.เชียงราย


ครอบครัวปฏิมาประกรณ์และครอบครัวอารีมาสร้างถวาย

โพมินข่อง วัดวังลาว จ.เชียงราย ครอบครัวปฏิมาประกรณ์และครอบครัวอารีมาสร้างถวาย

#องค์ปฐมพร้อมเดินทางไปวัดวังลาว จ.เชียงราย ในวันที่ 18/12/61 พิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 23/12/61 แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

#ร่วมสร้าง
#พ่อปู่โพมินข่อง 30 นิ้ว 4 องค์
#พ่อปู่โพโพอ่อง 30 นิ้ว 4 องค์
#ท่านสัจจามิน 30 นิ้ว 4 องค์

#ร่วมบุญ500 บาท รับเหรียญเสมาทองแดง
#ร่วมบุญ1,000 บาท เลือกรับพ่อปู่โพมินข่องเนื้อว่านหรือพ่อปู่โพโพอ่องเนื้อว่าน 1 องค์
#ร่วมบุญ2,000 บาท รับเหรียญเสมาทองแดง+พ่อปู่โพมินข่องเนื้อว่าน+พ่อปู่โพโพอ่องเนื้อว่าน

#ถวายวัดดังนี้
องค์ปฐม 22-24/12/61 ถวายวัดวังลาว จ.เชียงราย
องค์ที่2 27/1/62 ถวายอาศรมแดนธรรม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
องค์ที่3 24/2/62 ถวายวัดใหญ่นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
องค์ที่4 24/3/62 ถวายวัดเพรชสมุทร (วัดบ้านแหลม) จ.สมุทรสงคราม

#สนใจร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชี
นายนพดล ปฏิมาประกรณ์
ธ.กสิกรไทย 6492101204
มือถือ 0865211044
FB. Noppadol Patimaprakorn

#รายชื่อผู่ร่วมบุญ
คุณนันทรัตน์ ปฏิมาประกรณ์ 110,000
คุณนพพล ปฏิมาประกรณ์ 500
คุณนฤดล ปฏิมาประกรณ์ 1,000
คุณปภาภัทร ชมชื่น 3,000 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณนันทนา อร่ามศรี 500
คุณสุชิน ใจอ่อน 2,000 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณจะเด็ด อ่อนกร 2,000
ครอบครัวอารีมาและครอบครัวรักสกุล 40,000 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณธีระ เลิศปฤงคพ 5,000
คุณอรชฏา เลิศปฤงคพ 1,000
Choi Yelim 1,000
คุณจิตนิภา สุภนาค 1,000 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณวิมลรัตน์ เรือนทอง 1,000 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณนันทนา อร่ามศรี 500 ครั้งที่2 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณจุติมา ไกรอาบ 2,000 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณวันทนา ยืนยั่ง 300
คุณสรรค์นิธิ รัตนศิริสกุล 3,000 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณภัทธิยา ปฏิมาประกรณ์ 500
คุณสมบูรณ์ อักษรเจริญสุข 500 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณเจตน์ ไกยะฝ่าย 1,500 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณสุดาพร แสงฤทธิ์ 2,000 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณทิพ อริยะภูมิ 300
คุณนวลนภา ภัสสรารัตน์ 500 รับของที่ระลึกแล้ว
คุณณัฐพร ภัสสรารัตน์ 200
ภัทรพร ตรันเจริญ 1,000 รับของที่ระลึกแล้ว

#รวมเงิน 180,300
#งบประมานในการสร้างทั้งหมด 1,215,000

#อนุโมทนาสาธุผู้ร่วมบุญทุกๆท่านนะครับ

#หลังจากส่งมอบพ่อปู่โพมินข่ององค์สุดท้ายแล้ว ทางเจ้าภาพจะดำเนินการสร้างพ่อปู่โพโพอ่อง จำนวน 4 องค์และท่านสัจจามิน 4 องค์ตามลำดับต่อไป เพื่อถวายวัดที่เคยถวายพ่อปู่โพมินข่องดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงขออนุญาตบอกบุญมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

#ส่วนวัดใดที่ต้องการพ่อปู่ไปประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ ทางเจ้าภาพอนุญาตให้ใช้แบบพิมพ์ในราคาต้นทุนครับ ติดต่อคุณนพดล 0865211044