เอ็นพีเอการบัญชี

เอกสารสำคัญที่ใช้ลงบัญชี


ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน

      การทำบัญชีชุดสรรพากรนั้นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆคือเอกสารต้องชัดเจนเชื่อถือได้  ถึงแม้บางครั้งยื่นแบบชำระภาษีไปแล้วหากเอกสารไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์ไม่มีที่มาที่ไปก็ลงบัญชีไม่ได้ 
      ขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ ขอซื้อ  สั่งซื้อ  วางบิล  ทดรองจ่าย  แป๊ะเจี๊ยะ  ท้ายสุดก็มาจบลงที่เอกสารสำคัญในการลงบัญชีคือ
     1.ต้นฉบับใบกำกับภาษี
     2.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
     3.เอกสารแนบท้ายใบสำคัญต่างๆ เช่นสำเนาบัตรประชาชน  เป็นต้น