เอ็นพีเอการบัญชี

เอกสารการจ่ายค่าแรงค่าของ


กรณีบุคคลธรรมดา

     เอกสารการจ่ายค่าแรงค่าของกรณีจ่ายให้กับบุคคลธรรมดา  ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
     กรณีจ่ายค่าแรง (บุคคลธรรมดา)
1.ใบสำคัญจ่าย
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สลิปหรือ pay in slip

     กรณีจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการ (บุคคลธรรมดา)
1.ใบสำคัญจ่าย
2.บิลเงินสดหรือบิลส่งของ
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สลิปหรือ pay in slip

     กรณีเอกสารประกอบขาดสำเนาบัตรประชาชน  (เอกสารหลัก)  เอกสารชุดดังกล่าวให้ถือเป็นคชจ.ที่ลงบัญชีไม่ได้นะครับ