เอ็นพีเอการบัญชี

เปิดบัญชีใหม่


ย้ายสำนักงานฟรีค่าธรรมเนียม

     ลูกค้าที่ย้ายสำนักงานมาจากที่อื่นฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้ากรณีงบเปล่าเท่านั้น 
     ส่วนกรณีที่ไม่ใช่งบเปล่ามีค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือเปิดบัญชีใหม่ 1,000 บาท 
     เนื่องจากไม่พบรายละเอียดเช่น ลูกหนี้การค้า  เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้เช่าซื้อ  เจ้าหนี้อื่น  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และสินทรัพย์ถาวร+ค่าเสื่อม  ซึ่งทำให้เสียเวลาในการกระทบยอดพิสูจน์รายการดังที่กล่าวไว้