เอ็นพีเอการบัญชี

เงินให้กู้ยืมกรรมการ


บริษัทไม่ได้ให้ใครกู้ยืมเงิน

          เปิดบริษัทใหม่ยังไม่ได้ดำเนินการอะไร  ปิดงบสิ้นปีทำไมมีเงินให้กู้ยืมกรรมการทั้งที่บริษัทไม่ได้ให้ใครกู้ยืมเงิน
          ความจริงแล้วมันเกิดจากทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ไม่มีตัวเงินสดอยู่จริง  พูดภาษาชาวบ้าน Make มันขึ้นมาให้ดูดีเท่านั้นเอง  หากมีอยู่จริงเงินสดดังกล่าวต้องนำฝากธนาคาร  หรือมีการตรวจนับเงินสดในมือสิ้นงวด ใครจะมาถือเงินสดเป็นล้านซึ่งไม่เกิดดอกผลใดๆทั้งสิ้น
          แนวทางการปฏิบัติของสำนักงานบัญชีและกรมสรรพากร  เงินสดที่เกิดขึ้น (ไม่มีอยู่จริง) จะต้องปรับปรุงเงินสดให้เป็นเงินให้กู้ยืมกรรมการครับ