เอ็นพีเอการบัญชี

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ


หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          อ่านกันบ้างนะครับอย่าถามเป็นอย่างเดียวว่าทำอะไรให้เราบ้าง  ลูกค้าประเภทนี้เยอะมากส่งอะไรไปให้อ่านก็ไม่อ่าน  มีปากถามอย่างเดียวอธิบายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  แล้วบอกว่าผมดุจัง  ผมจะดุกับคนที่พูดถึง 3 ครั้งแล้วไม่รู้เรื่อง  ปากไม่หวานแรงแต่จริงใจนะครับ 

 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย และเอกสารการลงบัญชีทั่วไป
 • ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
 • กรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบการเงิน (รายเดือนและรายปี)
 • ตรวจสอบเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (cpa)
 • จัดทำ ภ.ง.ด.50 สบช.3 พร้อมยื่นนำส่ง ออนไลน์เท่านั้น
  -------------------------------------------------
 • ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 51 ประกันสังคม
 • กรณีให้จัดทำแบบภงด.1 1ก 3 53 51 ประกันสังคม คิดค่าบริการแบบละ 300 ไม่เกิน 3 รายการ
  -------------------------------------------------
    
สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี จะทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว