เอ็นพีเอการบัญชี

รายได้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์


ผู้สอบเกิดข้อสงสัยไม่เซ็นต์รับรองงบ

      สมาชิกแฟรนไชส์ที่รับงานลูกค้าจดจัดตั้งใหม่  ต้องเช็คนิดนึงว่าลูกค้าทำธุรกิจอะไรตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่  ส่วนกรณีลูกค้าที่ย้ายค่ายให้ดูงบการเงินปีที่แล้วหมายเหตุข้อ.1 ทั่วไปด้วยว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่
      ถ้าไม่ตรงเพราะอะไรควรซักให้ชัดเจน  เพราะการส่งงบให้ผู้สอบจะเกิดข้อสงสัยจนผู้สอบไม่เซ็นต์รับรองงบให้นะครับ