เอ็นพีเอการบัญชี

รับเอกสารแล้วทำอะไรต่อ


ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น

     รับเอกสารจากลูกค้าแล้วต้องทำอะไรบ้าง  แยกบิลขาย (เรียงตามเลขที่)  บิลซื้อ (เรียงตามวันที่)  ค่าใช้จ่ายทั่วไป  (เรียงตามวันที่)  โดยปกติขั้นตอนนี้ลูกค้าต้องจัดทำเอง  เราแค่ตรวจสอบเท่านั้น
     ตรวจสอบบิลซื้อต้องเป็นต้นฉบับใบกำกับภาษีเท่านั้น  (ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)  ให้ดึงออกเครดิตภาษีขายไม่ได้ 
     ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายทั่วไปต้องเป็นต้นฉบับเหมือนกัน  เช่นบิลค่าน้ำมันรถ  บิลค่าอาหารเครื่องดื่ม  ส่วนบิลที่เป็นกระดาษเคมีหรือกระดาษแฟ็กซ์ให้ดึงออกส่งคืนลูกค้า  เพราะมีอายุการเก็บรักษาทางบัญชีหรือทางภาษีไม่ถึง 5 ปี