เอ็นพีเอการบัญชี

รับทำบัญชีราคาถูก หนองแขม


อ่านรายละเอียดกันบ้างนะครับ

คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน

    
รับทำบัญชีราคาถูก สาขาหนองแขม  เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล (บิลขาย+บิลซื้อ+บิลค่าใช้จ่าย)
เกิน 40 ไม่เกิน 80        1,500
เกิน 80 ไม่เกิน 120      2,000
เกิน 120 ไม่เกิน 160    2,500
เกิน 160 ไม่เกิน 200    3,000
     หมายเหตุ  1.บิลค่าใช้จ่ายเช่นบิลค่าน้ำมัน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนค่าแรง บิลเงินสด ค่าเช่า ค่าบริการต่างๆ เป็นต้น  
      หมายเหตุ  2.บิลขายเรียงตามเลขที่  บิลซื้อเรียงตามวันที่  บิลคชจ.เรียงตามวันที่ ให้เรียบร้อยด้วย
      หมายเหตุ  3. ใบวางบิล  ใบแจ้งหนี้  ใบส่งของ  ใบส่งสินค้า  ใบเสนอราคา  บิลที่ไม่มีชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ต้องส่งมา

    ค่าสอบบัญชีราคาถูก  ไม่รับงานภายนอก
งบเปล่า                      5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน     6,000.00
รายได้  1-5 ล้าน          7,000.00
รายได้  5-10 ล้าน        8,000.00
รายได้  10-15 ล้าน      9,000.00
รายได้  15-20 ล้าน    10,000.00
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย และเอกสารการลงบัญชีทั่วไป
 • ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
 • กรอกแบบยื่นแบบ ภ.พ.30 
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบการเงิน (รายเดือนและรายปี)
 • ตรวจสอบเซ็นต์รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (cpa)
 • จัดทำ ภ.ง.ด.50 สบช.3 พร้อมยื่นนำส่ง (ฟรี) เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
  ------------------------------------------------
 • ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 51 ประกันสังคม บอจ.5
 • กรณีให้จัดทำแบบภงด.1 1ก 3 53 51 ประกันสังคม บอจ.5  คิดค่าบริการแบบละ 300-500
  ------------------------------------------------
  กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
  ------------------------------------------------
  การส่งเอกสาร
 

     คุณนพดล  0865211044  024295458 จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.