เอ็นพีเอการบัญชี

ผลต่างที่เกิดจากการซื้อการขาย


แล้วแต่สติปัญญาของนักบัญชีผู้นั้น

     การซื้อสินค้าหรือการขายสินค้าเมื่อมีการจ่ายเงินหรือการรับเงิน แล้วเกิดผลต่างที่มาจากทศนิยมควรบันทึกบัญชีอย่างไร 
     นักบัญชีส่วนใหญ่ชอบที่จะบันทึกบัญชีเป็นส่วนลดรับหรือส่วนลดจ่าย หรือเป็นรายได้อื่นๆ หรือเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด แล้วแต่สติปัญญาของนักบัญชีผู้นั้นจะตีความเช่นไร
     ขยายความว่า ถ้าเอกสารการซื้อการขายไม่ระบุส่วนลดจึงไม่ควรที่จะบันทึกบัญชีเป็นส่วนลด จึงตัดประเด็นเรื่องการลงเป็นส่วนลดออกไป เหลือแต่รายได้อื่นๆและคชจ.บตด.
     ส่วนตัวผมแล้วเลือกลงเป็นคชจ.บตด.เหมาะสมที่สุด ไม่กระทบกับแบบภพ.30ของกิจการ ที่ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ชอบนำแบบภพ.30 มากระทบยอดรายได้ในงบกำไรขาดทุน
     สมาชิกท่านหนึ่งถามว่า คชจ.บตด.บันทึกเครดิตได้หรือมันต้องเป็นเดบิตเท่านั้น
     เออ!!!!! สอนคนไม่รู้ง่ายกว่าสอนคนอวดรู้ ก็แล้วแต่คุณนะครับเลือกเอาเอง