เอ็นพีเอการบัญชี

บุญใหญ่สุดคือการภาวนา


จะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากที่สุด

     การภาวนาเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดลงทุนน้อยที่สุด ง่ายที่สุดแต่การจะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากที่สุด 
     เทคนิคทำจิตให้สงบภายใน 1 นาที  เมื่อหลับตาแล้วให้สังเกตว่าอะไรเคลื่อนไหวอยู่  ใช้ความรู้สึกขณะนั้นจะเห็นว่าท้องมันยุบมันพองใช่ไหม๊  ให้ภาวนาพุทแล้วทำให้ท้องพอง  ลากพุทยาวๆจนสุดลมแล้วหยุดเพื่อตั้งสติ  แล้วภาวนาโธทำให้ท้องยุบลากโธยาวๆจนสุดลมแล้วตั้งสติ  เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกทำไปเรื่อยๆจนจิตถอนออกจากสมาธิเอง