เอ็นพีเอการบัญชี

น้ำขึ้นให้รีบตัก


อย่ารอให้ลูกค้าเข้ามาแต่ฝ่ายเดียว

          การทำธุรกิจบางครั้งก็ต้องวิ่งเข้าหาลูกค้าบ้าง  โบชัวร์ส่งหรือยังถ้ายังไม่ส่งก็รีบทำซะ  อย่ารอให้ลูกค้าเข้ามาแต่ฝ่ายเดียวจะทำให้เสียโอกาส  ยิ่งใกล้ช่วงหน้างบแล้วต้องรีบกอบโกยให้ได้มากๆ  เหมือนดังคำสุภาษิตว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก  ใครทำใครได้ครับ