เอ็นพีเอการบัญชี

ทำบัญชีถูก 1,000 บาท


อ่านรายละเอียดกันบ้างนะครับ

          ทำบัญชีถูก 1,000 บาท  อ่านรายละเอียดกันบ้างนะครับ เอกสารไม่เกิน 40 บิล หมายถึงอะไร
     1.บิลขายหรือสำเนาใบกำกับภาษีขาย +
     2.บิลซื้อหรือต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ +
     3.บิลค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น บิลค่าน้ำมันรถ บิลค่าอาหารเครื่องดื่ม ใบสำคัญจ่ายค่าเช่า ใบสำคัญจ่ายค่าบริการต่างๆ ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนค่าแรง  เป็นต้น

          อ่านกันบ้างไม่เสียเวลาทำมาหากินหรอกครับ ดีกว่ามาทะเลาะกันภายหลัง