เอ็นพีเอการบัญชี

ค่าปิดงบเท่าไร


charge แหลกประโยชน์แอบแฝง

     ช่วงนี้มีลูกค้าติดต่อเข้ามาสอบถามกันมาก เรื่องค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีตามหน้าเว็บ แล้วมีค่าปิดงบเท่าไร ทำเอาผมสะดุดเลย รู้ทันทีว่าปลายสายโดนสำนักงานบัญชีฟันหัวมา
     การจ่ายค่าทำบัญชีรายเดือน  หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานบัญชีโดยทั่วๆไป จะต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนและปรับปรุงรายการทุกๆสิ้นเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีดังนั้นจึงเป็นการปิดงบรายเดือนและรายปีอัตโนมัติ จึงไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่สำนักงานบัญชีเรียกเก็บค่าปิดงบประจำปี นั่นหมายถึงคุณโดนสนง.บัญชีนั้นๆ Charge แหลกหลอกฟันหัวแล้วครับ