เอ็นพีเอการบัญชี

คูปองทางด่วน


ลงบัญชีได้หรือไม่ได้อ่านกันเลยครับ

          คูปองทางด่วน ลงบัญชีได้หรือไม่ได้อ่านกันเลยครับ  มีลูกค้าหลายท่านถามว่าลงได้ไหม๊และชอบอ้างว่าสนง.บัญชีที่เก่าเขาลงให้

          เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับ  เรื่องลงได้หรือลงไม่ได้เพราะอะไร เรามาดูที่บิลกันก่อนว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งนำมาใช้ได้ทุกกรณีถึงแม้จะเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดก็ตาม
     1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
     2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ
     3. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
     4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
     5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
     6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
     7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
     8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

          ในเชิงลึกผมมองที่ทุนจดทะเบียนก่อนว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริง  ถ้าไม่มีอยู่จริงก็ไม่จำเป็นต้องลงบัญชีเพราะลูกค้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเงินสดเท่าไร  กรณีมีทุนจดทะเบียนอยู่จริงและชำระจริง  ก็สมควรที่จะลงให้เพราะจะทำให้เงินสดถูกต้อง
          การที่สำนักงานบัญชีทั่วไปลงบัญชีให้ลูกค้า แต่สุดท้ายก็บวกกลับ (คือห้ามนำมาคำนวณกำไรสุทธิ) ร้อยทั้งร้อยไม่ได้มองจุดนี้  นั่นแสดงให้เห็นว่ายังขาดประสบการณ์อย่างมาก ท้ายสุดเงินสดติดลบเพราะจะเอาเอกสารอื่นๆที่ลงบัญชีไม่ได้มาลงทั้งหมด     
          หรืออีกนัยหนึ่ง  ถ้ากฎหมายยังไม่รองรับอย่าเสี่ยงดีกว่าใครๆก็ตีความกันได้แล้วแต่มุมมอง