เอ็นพีเอการบัญชี

ขยะในงบการเงิน


ไม่รู้ต้องทำยังไง

          ขยะในงบการเงิน  ที่นักบัญชีอ่อนประสบการณ์มักจะไม่สนใจปรับปรุงรายการออกไปคำตอบคือ ไม่รู้ต้องทำยังไง เหตุเกิดจากบันทึกหรือปรับปรุงรายการใดให้ทำการปรับปรุงแก้ไขที่รายการนั้น  เช่นซื้อสินค้า  100.95 บาท จ่ายเงิน 101.00 บาท ผลต่าง .5  ก็ให้ปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นนั้นๆ  ถ้าคิดไม่ออกให้เลือกลงที่ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดก็ได้

          การจะเป็นนักบัญชีมือโปรต้องรอบรู้และเก่งหลายๆด้าน แค่ปิดงบแล้วส่งให้ผู้สอบโดยไม่วิเคราะห์งบถือว่าใช้ไม่ได้ การวิเคราะห์งบจะทำให้เก่งขึ้นมองเห็นปัญหาทุกแง่ทุกมุมครับ