เอ็นพีเอการบัญชี

การเรียงบิล


โดยเฉพาะบิลซื้อหรือใบกำกับภาษีซื้อ

     การเรียงบิลโดยเฉพาะบิลซื้อหรือใบกำกับภาษีซื้อ  เรียงตามวันที่จะเรียงแบบไหนได้หมด  (เรียงจากมากไปน้อย 31-1  หรือน้อยไปมาก 1-31) แต่ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเรียงบิลขายหรือสำเนาใบกำกับภาษีขายด้วย  ไม่ใช่บิลขายเรียงจาก 1-31 แต่บิลซื้อเรียงจาก 31-1  อย่างนี้ไม่ได้นะครับ
     คำว่าใบกำกับภาษีซื้อไม่ได้หมายถึงซื้อมาแล้วขายอย่างเดียว  แต่รวมถึงซื้อมาใช้ในกิจการเช่นซื้อโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ แอร์ ปากกายางลบดินสอ  อื่นๆเป็นต้น  ก็นำมาเรียงรวมเข้าไปด้วย  ไม่ต้องแยกเป็นบิลค่าใช้จ่ายทั่วไปนะครับ