เอ็นพีเอการบัญชี

การสอบบัญชี


เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขและรายการต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

      การสอบบัญชีโดยปกติต้องส่งเอกสารการลงบัญชีทั้งหมดพร้อมกระดาษทำการ  สมุดรายวัน  แยกประเภท  ทะเบียนทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา  สัญญาเช่าซื้อ  สัญญาต่างๆ  ให้ผู้สอบได้ตรวจสอบเอกสารจนเป็นที่พึงพอใจ  เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขและรายการต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
      ดังนั้นการสอบบัญชีปีแรกๆ ของสมาชิกแฟรนไชส์จะหนักหน่อย  ปีต่อไปจะง่ายขึ้นนะครับ