เอ็นพีเอการบัญชี

การวางแผนค่าใช้จ่าย


กรณีเปิดบริษัทใหม่

การวางแผนค่าใช้จ่าย กรณีเปิดบริษัทใหม่
1.Make เงินเดือนกรรมการ ไม่ควรนำบุคคลที่ทำงานประจำหรือมีเงินเดือนอยู่แล้วเข้าระบบหุ้น เพราะจะกระทบกับเงินได้พึงประเมิน
2.Make ค่าเช่าสถานประกอบการ เดือนละ 5,000 ให้ทำสัญญาเช่าปีต่อปี
3.Make ค่าเช่ายานพาหานะ เดือนละ 3,000 - 5,000 เพื่อนำค่าน้ำมันรถ ค่าซ่อมรถ ค่าเปลี่ยนยาง นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ ให้ทำสัญญาเช่าปีต่อปี