เอ็นพีเอการบัญชี

การทำความสะอาดหัวพิมพ์ Laser


ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

     การทำความสะอาดหัวพิมพ์ Laser ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ กรณีหมึกออกบ้างไม่ออกบ้างหรือหมึกขาดๆหายๆ
ไปที่ Start ซ้ายมือล่างสุด ------> Settings -----> Printers and Faxes -----> คลิกขวาที่ไอคอนพริ้นเตอร์ที่ใช้งาน -----> เลือก Printing Perferences -----> เลือก การบำรุงรักษา -----> เลือก ทำความสะอาดแบบขั้นสูง
     หมายเหตุ  เมื่อใช้งานพริ้นเตอร์เสร็จแล้ว ควรทำความสะอาดหัวพิมพ์ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้หมึกอุดตัน  ให้เลือกทำความสะอาดหัวพิมพ์