เอ็นพีเอการบัญชี

การจัดส่งเอกสาร


เรียงตามวันที่ จะเอาวันที่ 1 อยู่บนหรืออยู่ล่างได้หมด

          เรียนลูกค้าทุกๆท่านทราบ  เรื่องการจัดส่งเอกสาร
     1. ใบกำกับภาษีขาย (สำเนา) เรียงตามเลขที่ จะเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยได้หมด
     2. ใบกำกับภาษีซื้อ (ต้นฉบับ) เรียงตามวันที่ จะเอาวันที่ 1 อยู่บนหรืออยู่ล่างได้หมด

          ส่วนใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ บิลเงินสดที่ไม่มีหัว ใบส่งสินค้าชั่วคราว ใบรับสินค้า ไม่ต้องส่งมา   บัญชีชุดสรรพากรยึดใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีเท่านั้น  เอกสารดังกล่าวไม่ต้องส่งมานะครับ กรณีไม่จัดเรียงเอกสาร  ทางสำนักงานบัญชีมีความจำเป็นต้องปรับค่าจัดเรียงเอกสาร 200-300 บาท แล้วแต่กรณี