เอ็นพีเอการบัญชี

การเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่ดี


ถือเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง

     การเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่ดี มันอยู่ที่แนวความคิดของแต่ละคน ส่วนตัวผมถือเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยส่วนมากต้องการนำใบกำกับภาษีซื้อไปเครดิตภาษีขายของเขาเองเพื่อประหยัดภาษีฯ
     ดังนั้นผู้ประกอบการที่ไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอาจเสียโอกาสตรงจุดนี้ไป เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการอาจไปเลือกซื้อหรือใช้บริการที่อื่น